Källsortering

Genom att källsortera ditt avfall bidrar du till en bättre miljö och sparar på jordens resurser.

Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi.
Papperspåsar för matavfall är obligatoriska att använda för att slänga matavfall. Påsar för matavfall finns att hämta i sophusen.

 

Ditt avfall är inget skräp

Genom att återvinna minskar vi energiförbrukningen i tillverkningsindustrin och sparar samtidigt på våra naturresurser. Dessutom bidrar återvinningen till att vårt farliga avfall tas omhand på ett säkert sätt.
 

För att kunna återvinna så mycket som möjligt krävs att vi hjälps åt att sortera avfallet.
Tack för din insats!

 

Källsortering

Länken leder till kretsloppsinformation och matavfall