Ombyggnation i lägenhet, vad gäller

 

 

Vissa ombyggnationer kräver styrelsens tillstånd, se 45 § i våra stadgar.

Ansökningsblankett fås av vicevärden alternativt finns den på våran hemsida.

Om du som medlem är missnöjd med styrelsens beslut kan du begära att hyresnämnden prövar frågan. Hyresnämndens beslut i en sådan fråga kan överklagas till Svea hovrätt.

Att utföra åtgärder utan tillstånd är grund för förverkande, som det heter i lagen, vilket innebär att styrelsen ytterst kan säga upp medlemmen som då tvingas flytta från sin lägenhet……

 

Utskrift av ansökan kan tas ut via länken nedan